Nadciśnienie w podeszłym wieku

Ciśnienie tętnicze wykazuje tendencję do wzrostu wraz z wiekiem, ale nie dotyczy to wszystkich ludzi. Umiarkowany wzrost ciśnienia w miarę starzenia się jest zjawiskiem normalnym i nie wymaga na ogół specjalnego leczenia. Granice ciśnienia jakie można uznać za prawidłowe są umowne. Zwykle przyjmuje się za prawidłowe ciśnienie nie przekraczające 160/95 mm Hg u osób po 60 roku życia. Jednak u osób w podeszłym wieku bywa ono wyższe.

Dawniej sądzono, że nadciśnienie takie zależy od zmian zachodzących normalnie w starszym wieku, jest zjawiskiem fizjologicznym i jako takie nie wymaga leczenia. Obecnie wiadomo, że nadmierny wzrost ciśnienia nie jest obojętny dla zdrowia, zwiększa bowiem ryzyko powikłam ze strony układy sercowo-naczyniowego, zwłaszcza zaś powikłań mózgowych i powinno być leczone.

Granica, powyżej której musi być podjęte leczenie obniżające ciśnienie, jak i rodzaj stosowanego leczenia, są ustalane indywidualnie w zależności od wieku chorego, wysokości ciśnienia występowania powikłań i ich rodzaju. Ludzie starsi różnie mogą reagować na leki obniżające ciśnienie, dlatego dobór leków i ustalenie ich dawek są sprawą niezwykle istotną. Ważna jest też granica do jakiej może być obniżone ciśnienie krwi u osoby w starszym wieku, gdyż nadmierne, a zwłaszcza zbyt gwałtowne może być niekorzystne i spowodować ujemne następstwa.

Comments are closed.